Beautiful YOU

“You are equally as beautiful as the universe.” ~ Yogi Tea

Beautiful You

 

To discover beauty in the world is to discover beauty with in = )